Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm SmartTest

SmartTest là một phần mềm rất hữu ích dành cho giáo viên THPT. Phần mềm này giúp giáo viên quản lý ngân hàng đề trắc nghiệm. Giáo viên có thể ra đề trắc nghiệm bằng cách rút ngẫu nhiên câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng đề dựa theo ma trận cho trước. Giáo viên cũng có thể sử dụng phần mềm này để trộn đề trắc nghiệm từ tập tin Word có sẵn.

Xem tiếp