Everything – Phần mềm tìm kiếm file cấp tốc trên máy tính

Đối với người dùng máy tính, đặc biệt là giáo viên thì việc tìm kiếm một tập tin nào đó đã lưu trước đây đôi khi là cực hình bởi vì có quá nhiều tập tin và quá nhiều thư mục được lưu. Công cụ tìm kiếm có sẵn trên Windows đôi khi không đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Một giải pháp thay thế tuyệt vời đó chính là phần mềm Everything Search.

Xem tiếp