Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm SmartTest

SmartTest là một phần mềm rất hữu ích dành cho giáo viên THPT. Phần mềm này giúp giáo viên quản lý ngân hàng đề trắc nghiệm. Giáo viên có thể ra đề trắc nghiệm bằng cách rút ngẫu nhiên câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng đề dựa theo ma trận cho trước. Giáo viên cũng có thể sử dụng phần mềm này để trộn đề trắc nghiệm từ tập tin Word có sẵn.

Việc quản lý ngân hàng câu hỏi của phần mềm cũng khá đơn giản. Giáo viên có thể nhập câu hỏi trực tiếp trên phần mềm hoặc nhập từ tập tin Word theo cấu trúc của phần mềm (có nhiều công cụ miễn phí giúp chuyển các câu hỏi có sẵn theo đúng định dạng của phần mềm. Phần mềm hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi khác nhau và cũng hỗ trợ câu hỏi tự luận giúp giáo viên ra đề hỗn hợp (trắc nghiệm và tự luận)

Phần mềm còn có nhiều chức năng khác chờ Thầy Cô khám phá.

Phiên bản phần mềm: 20.2.17.1

Dung lượng: 84,5 MB

Pass giải nén: toitrainghiem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *