Everything – Phần mềm tìm kiếm file cấp tốc trên máy tính

Đối với người dùng máy tính, đặc biệt là giáo viên thì việc tìm kiếm một tập tin nào đó đã lưu trước đây đôi khi là cực hình bởi vì có quá nhiều tập tin và quá nhiều thư mục được lưu. Công cụ tìm kiếm có sẵn trên Windows đôi khi không đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Một giải pháp thay thế tuyệt vời đó chính là phần mềm Everything Search.

Xem tiếp

Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm SmartTest

SmartTest là một phần mềm rất hữu ích dành cho giáo viên THPT. Phần mềm này giúp giáo viên quản lý ngân hàng đề trắc nghiệm. Giáo viên có thể ra đề trắc nghiệm bằng cách rút ngẫu nhiên câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng đề dựa theo ma trận cho trước. Giáo viên cũng có thể sử dụng phần mềm này để trộn đề trắc nghiệm từ tập tin Word có sẵn.

Xem tiếp

Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm InTest Pro

InTest Pro là một phần mềm hữu ích cho giáo viên để quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tạo ra các bài kiểm tra trắc nghiệm chất lượng cao. Với InTest Pro, giáo viên có thể dễ dàng tạo và quản lý các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của mình và tạo ra các bài kiểm tra trắc nghiệm đa dạng và phong phú.

Xem tiếp