Ở Bài 4, tôi đã giới thiệu sơ lược cho bạn về giao diện thiết kế của Kodular. Nếu như xem giao diện thiết kế (Designer) là công cụ để tạo ra phần “xác” của một app, thì giao diện “blocks” có thể xem là công cụ để tạo ra phần “hồn” cho app của bạn!

Sau khi bạn đã thiết kế phần giao diện cho app thì bạn sẽ phải thiết kế “linh hồn” cho app (nếu không app của bạn chỉ là một “cái xác không hồn” không làm được gì cả!), bạn sẽ vào giao diện “Blocks” như hình sau:

Giao diện “Blocks” như sau:

Trong giao diện “Blocks”, bạn để ý sẽ thấy các block sẽ được phân biệt bằng màu sắc, điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi quản lí các khối lệnh trong app.

  • Phần menu trên cùng: giống như ở giao diện “Designer”
  • (1) – Thành phần được xây dựng sẵn: Chứa các block lệnh được chia thành các nhóm lệnh. Bạn sẽ được tìm hiểu về các nhóm lệnh này trong từng bài hướng dẫn trong các dự án cụ thể sau này.
  • (2) – Hiển thị các thành phần bạn thêm vào Screen1: Khi bạn bấm chọn vào 1 thành phần trong này thì sẽ xuất hiện (3), (4), (5). Cụ thể ở đây tôi chọn thành phần “Label1”
  • (3) – Các “Sự kiện” (Event): Các khối lệnh màu cam này thường là những lệnh giúp bạn xử lí các sự kiện khi bạn nhấn vào hoặc nhấn giữ một thành phần nào đó,…hoặc các sự kiện khác.
  • (4) – Các phương thức: Các khối lệnh màu tím đậm này thường chứa các khối lệnh về phương thức (phương pháp, cách thức,…) thực hiện một công việc nào đó.
  • (5) – Các thuộc tính: Các khối lệnh màu xanh lá này thường chứa các lệnh về thuộc tính (tính chất) của một thành phần nào đó.
  • (6) – Đây chính là nơi mà bạn sẽ được thể hiện tính sáng tạo của mình, bạn sẽ kéo thả các “block” vào đây vằ sắp xếp sao cho app của bạn “chạy” được (có thể nói là bạn “viết code” ở đây)
  • (7) – Ba lô (Backpack): Ba lô này giúp bạn chứa những khối lệnh màn bạn đã tạo để có thể đem ra dùng ở các Screen khác nhau.
  • (8) – Zoom: Giúp bạn phóng to, thu nhỏ vùng (6).
  • (9) – Thùng rác: Kéo thả các block bạn không sử dụng vào đây để xoá.

Trên đây là sơ lược về giao diện “Blocks” trong Kodular. Trong những bài sau, bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu cách tạo một app cụ thể. Bạn đăng kí theo dõi nhé. Chúc bạn thàn công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *